Kestävä kehitys

Ympäristön ja rahan säästöä kestävällä kehittämisellä

Kestävä kehitys tarkoittaa energiatehokkuutta, oikeita materiaalivalintoja ja toiminnan varmistamista kiinteistön koko elinkaaren ajan

Rakennetun ympäristön kiinteistökanta ja rakentaminen 

Rakentaminen ja rakennukset käyttävät noin 1/3 kaikesta energiasta globaalisti.

Suomessa erityisesti ilmasto-olosuhteet edellyttävät energiatehokkaita rakenteita ja ympäristölle ystävällisiä taloteknisiä LVIAS-järjestelmiä. Kiinteistöjen, rakennusten ja tontin, on kyettävä tuottamaan myös itse energiaa ja toimimaan uusiutuvan energian lähteinä. Myös infrastruktuurin on tuettava kestäviä ratkaisuja.

Rakennuksiin on sitoutunut jopa 1/2 kaikesta yhteiskunnan käyttämästä materiaalista. Suomessa kiinteistöjen ja infran arvo on 2/3 kokonaisvarallisuudesta. Talousasioilla on merkitystä.

Rakentamisen materiaalien käytön tehokkuuden ja kierrätyksen parantamisella, sekä kestävämmällä rakentamisella on kasvava markkina. Koko elinkaaren huomioimisella voidaan merkittävästi vaikuttaa oikeiden materiaalien käyttöön, laatuun ja ympäristön kokonaiskuormitukseen. Hiilijalanjälki, elinkaariarviointi, energialuku, ympäristöluokitukset, toiminnan varmistaminen (ToVa) ovat jo nyt käytössä olevia mittareita ja toimenpiteitä. Kattavampia ja kehittyneempiä mittareita otetaan käyttöön lainsäädännön asetusten kautta ja kaupallisesti kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Toiminnan varmistaminen
Tova-käsikirja
Ympäristöystä­vällinen talotekniikka
Are Sensus >
Puurakentaminen
Puurakentamisen ohjelma >

Kestävän kehityksen asiantuntija ja hiilineutraaliuden tavoitteiden edistäjä – Citron Oy

Citron Oy:n Partnerilla on pitkäaikainen kokemus energiatehokkaiden talotekniikkajärjestelmien kehittämisestä, markkinoinnista ja tuotteistamisesta vuodesta 1997 alkaen. Järjestelmäkehittäjänä, niiden myyjänä sekä myöhemmin tilaajan puolella ostajana, Partnerilla on käytännön energiatehokkuuden tuntemusta, jolla voidaan konkreettisesti ratkaista kiristyneiden energianormien ja ympäristöluokituksien vaatimukset.

Citronin kestävän kehityksen referensseistä:

Hiilijalanjäljen pienentäminen puu-betoni-hybridiratkaisuilla

Citron Oy on mukana tuomassa markkinoille puurakentamista. Vuoden 2020 aikana Citron Oy aloitti markkinoinnin puu-betonirakentamisen hybridiratkaisusta, jonka on kehittänyt Itävaltalais-saksalainen monialakonserni. Uudisrakennuksen CO2 – jalanjälki investointivaiheessa voi pienentyä jopa 1/5-osaan täysbetonielementtirakennukseen verrattuna.  Puurakentaminen tulee lisääntymään pääasiassa ympäristösyistä ja lainsäädännön tukemana. Citron on vahvasti mukana osaajana.

Energiatuotteiden kehittäminen ja konsultointi

Citron Oy konsultoi johtavaa energiayhtiötä energiatuotteiden kehittämisessä yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Muutos uusiutuviin energioihin ja kiinnostus geo-energian käyttöön viime vuosien aikana on ollut jopa ennakoitua voimakkaampaa. Ammattimaisesti omistettujen kiinteistöjen lisäksi kohderyhmänä ovat myös taloyhtiöt, joissa potentiaalia energiamuotojen muuttamiseen on erittäin paljon.

Kiinteistöjen modernisointi ja käyttöasteen kasvatus

Liiketilojen ja toimistotilojen käyttäjämuutoksien rakennuttamisesta Citronilla on yli 15 vuoden kokemus. Olemassa olevien kiinteistöjen modernisoinneilla, joustavuuden lisäämisellä ja käyttöasteen kasvattamisella vähennetään rakennusten hukkakäyttöä, ja siten parannetaan taloutta koko elinkaaren ajalle. Toiminnan varmistaminen eli ToVa tehdään säännöllisesti Citronin konsultoimissa kohteissa.

Rakentamisen prosessien kehitys

Rakentamisen prosesseissa on pystyvä kehittämään uusia toimintatapoja, joilla nostetaan teollista esivalmistusastetta, parannetaan merkittävästi laatua, nopeutetaan läpimenoaikoja ja rakennustyömaavaihetta. Suomessa on kyettävä käyttämään enemmän kansainvälistä osaamista. Citron on kansainvälisenä osaajana mukana.

Kiinteistöjen rakennushankkeiden johto
kokemuksella ja kestävästi
kehittäen – Citron Oy
FINLAND

Aleksis Kiven katu 19b, liiketila 1
00510 Helsinki
esa.klemetti@citron.fi

ESTONIA

Klemetti & Nomme, Pirita tee 20 P
10127 Tallinn
neeme.nomme@wellhold.ee

Scroll to Top