Citron Oy mukana uusiutuvien energioiden käytön lisäämisessä

Citron Oy konsultoi johtavia energiayhtiöiöitä näiden energiatuotteiden kehittämisessä yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita uusiutuvien energioiden hyödyntämisessä. Muutos uusiutuviin energioihin ja kiinnostus v. 2019-2020 aikana on ollut jopa ennakoitua voimakkaampaa.

Ammattimaisesti omistettujen kiinteistöjen lisäksi kohderyhmänä ovat taloyhtiöt, joissa potentiaalia energiamuotojen muuttamiseen on erittäin paljon.

Scroll to Top