Citron Oy konsultoi ja toimii neuvonantajana Technopolikselle

Citron Oy solmi puitesopimuksen 18.05.2016 Technopolis Oyj:n kanssa kiinteistöliiketoiminnan konsultoinnista. Sopimus koskee pk-seutua ja Baltian maita. Lisäksi Esa Klemetti toimii asiantuntijana asiakkaan kiinteistökehitykohteissa.

Tällä sopimuksella Citron Oy vahvistaa osaamistaan kiinteistöliiketoiminnan ja rakentamisen asiantuntijana ja kiinteistöjohdon neuvonantajana, yhä laajemmin kansainvälisesti. Tämä on myös yhtiön startegian mukaista ydinliiketoiminta-aluetta.

Kansainvälinen osaaminen ja liiketoiminta ovat olleet Citronin ydinosaamista perustamisesta 2005 alkaen. 

Scroll to Top